Klachten

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij hopen dat, als dit het geval is, dat u eerst met ons in gesprek gaat om het probleem op te lossen. Wij zijn altijd bereid om met u in gesprek te gaan. Neem contact op via:
info@hetenterhuis.nl

Vertrouwenspersoon

Bij een klacht over ons gezinshuis is het ook  mogelijk dat er contact opgenomen wordt met de vertrouwenspersoon. Deze is onafhankelijk en is niet werkzaam voor ons gezinshuis, maar voor Jeugdstem. De vertrouwenspersoon kan helpen door samen met u het formulier in te vullen en kan advies geven hoe een klacht het beste ingediend kan worden. Onze vertrouwenspersoon is er tevens voor de jeugdigen in het gezinshuis. De vertrouwenspersoon komt minimaal 3 keer in het jaar langs om zich kenbaar te maken. Contactgegevens:

Jeugdstem vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Tel: 088-555-1000

Wanneer u contact opneemt met de vertrouwenspersoon via e-mail of telefoon, meldt dan in ieder geval dat u een klacht heeft met betrekking tot Het Enterhuis te Enter.

Klachtencommissie

Ons gezinshuis is ook aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit drie leden, waaronder een voorzitter en een secretaris. De klachtencommissie gaat over het behandelen van de klachten, vormt een oordeel en geeft vervolgens een advies over de afhandeling van de klacht. U kunt hiervoor contact opnemen met:

OCKJ Brabant (Onafhankelijke Commissie Klacht en bezwaar Jeugdhulp, N Brabant)
Klachtencommissie Het Enterhuis
Adres: Irenestraat 51, 4811 SB Breda

Nadat de klachtencommissie de brief heeft ontvangen zal de commissie een ontvangstbevestiging toesturen. Dit zal uiterlijk binnen één week worden gedaan. Hierna gaat de klachtencommissie in beraadt en zullen zij binnen 4 weken een uitspraak doen.