Doelgroep

Je bent welkom bij ons wanneer:

  • Je voor korte of langere tijd niet thuis kan wonen
  • Je binnen onze gezinsdynamiek past
  • Je een dagbesteding hebt
  • Je bepaalde gedragsproblematiek door trauma of/met ADHD, ODD.
  • Je gebaat bent bij continuïteit en baat hebt bij geborgenheid

Contra indicaties voor plaatsing in het Gezinshuis zijn:

  • Kinderen met seksueel overschrijdend gedrag
  • Kinderen die een ernstige lichamelijke beperking hebben
  • Kinderen met verslavingsproblematiek
  • Kinderen die obsessief de grenzen opzoeken en daardoor de ontplooiing van anderen belemmerd.

Neem contact op