Wat is een gezinshuis?

Wat moet je in onze ogen als gezinshuis kunnen bieden?

  • Een veilige leefsfeer
  • Een plek waar je je zelf kan zijn
  • Voor elk kind een eigen slaapkamer, waar hij/zij zich altijd kan terug trekken
  • Een plek waar de leefsfeer van een “normaal gezin” zoveel mogelijk wordt nagestreefd.
  • Een plek waar goede en passende begeleiding geboden wordt die aansluit bij de behoeften van het kind
  • Een plek waar elk kind wordt gezien als uniek met eigen krachten

Neem contact op