Visie

Gezinshuis het Enterhuis organiseert een gepaste gezinssituatie voor kinderen die om verschillende redenen niet meer thuis kunnen wonen. Voor de ontwikkeling van het kind is het belangrijk dat er een veilige, warme en stabiele leefomgeving wordt gewaarborgd. Met een veilige omgeving bedoelen wij ook dat het kind de ruimte heeft om zich zelf te kunnen zijn. Emoties zijn niet slecht. Binnen ons gezinshuis mag je boos en verdrietig zijn. De kracht van ons gezinshuis is dat wij een warm gezin zijn die geborgenheid en liefde biedt.

 

 Een veilige gehechtheid is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Dit is voor ons als gezinshuis een belangrijke taak om te stimuleren. Dit leidt tot zelfvertrouwen en een gevoel voor eigenwaarde.

 

Neem contact op